BOKSLUT

Vi erbjuder även årsredovisning som innehåller:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter
  • Underskrifter

Bokslut

Bokslut är en sammanställning av företagets bokföring vid räkenskapsårets slut. För kunder där vi redan gör bokföring blir bokslutet en smidig avslutning på bokföringsåret och vi erbjuder bokslutsrapport som ersätter revisionsrapport för bolag som inte har en revisor.

Molnbaserad

Möjlighet till en papperslös hantering av bokslutet som vår kund kan ha tillgång till online, dygnet runt. Det innebär en minskad administration, mindre papper, mer miljövänligt, bättre koll och tillgång till en modern programvara med en personlig redovisningskonsult som stöd.

Redovisning

Vi erbjuder även redovisningstjänster som att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat.

Uppföljning

Våra kunder får också ta del av kommentarer från en personlig redovisningskonsult på sina rapporter och vi kan boka ett personligt möte där vi utvärderar resultatet för period – månadsvis, varje kvartal eller årsvis beroende på kundens behov som vi anpassar.

Hos Bokföringsproffsen blir du alltid tilldelad en kvalificerad redovisningsekonom.

Få hjälp från en kvalificerad proffs!