· Våra tjänster ·

Bokslut

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Noter/Tilläggsupplysningar
• Revisionsberättelse

· Våra tjänster ·

Bokslut

  • Förvaltningsberättelse

  • Resultaträkning

  • Balansräkning

  • Noter/Tilläggsupplysningar

  • Revisionsberättelse

– Riskera inte ett bristfälligt bokslut!

Säkra ditt bokslut med oss

• Både en skyldighet och en värdefull tillgång för goda resultat :

Alla företag är skyldiga att efter varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet redovisar dels hur det har gått för företaget under det gångna räkenskapsåret men även i vilket tillstånd som verksamheten befinner sig i vid räkenskapsårets slut.

Här redovisas verksamhetens alla affärshändelser och affärstransaktioner först i en balansräkning – där det är viktigt att underlag, kvitton och fakturor kontrolleras noga – vilket sedan leder till att en korrekt resultaträkning kan skrivas.

Notera att även organisationer vilka kanske inte bedriver näringsverksamhet – men vilka har affärshändelser i exempelvis medlemsavgifter eller bidrag – är förpliktigade att bokföra och redovisa bokslut.

· Våra Tjänster: Bokslut ·

Vi hjälper dig digitalt!

· Vi jobbar med de mest avancerade digitala verktygen :

Bokföringsproffsen jobbar i flera utav de befintliga digitala bokföringsverktygen och -programmen som exempelvis Fortnox, Visma eller Capego vilket innebär att vi kan erbjuda en smidig och papperslös hantering av bokslutet.

På så vis kan vi även göra både den löpande bokföringen samt bokslutet direkt tillgängliga online för våra klienter och där företagets alla affärshändelser, kvitton etc. både kan redovisas och kontrolleras digitalt.

– Självklart så ser vi till att alla våra klienter har en personlig redovisningskonsult till stöd för att både introducera och assistera i våra digitala verktyg.

· Våra Tjänster: Bokslut ·

Vi hjälper dig digitalt!

· Vi jobbar med de mest avancerade digitala verktygen :

Bokföringsproffsen jobbar i flera utav de befintliga digitala bokföringsverktygen och -programmen som exempelvis Fortnox, Visma eller Capego vilket innebär att vi kan erbjuda en smidig och papperslös hantering av bokslutet.

På så vis kan vi även göra både den löpande bokföringen samt bokslutet direkt tillgängliga online för våra klienter och där företagets alla affärshändelser, kvitton etc. både kan redovisas och kontrolleras digitalt.

– Självklart så ser vi till att alla våra klienter har en personlig redovisningskonsult till stöd för att både introducera och assistera i våra digitala verktyg.

· Våra Tjänster: Bokslut ·

Uppföljning av ert bokslut

• Vi granskar ert bokslut för att se vad som kan effektiviseras :

Vi erbjuder även våra klienter uppföljning och rådgivning utifrån det sammanställda resultatet och där vi tillsammans ser över hur företagets ekonomi och rutiner kan effektiviseras inför nästkommande period.

Här får ni tillfälle att erhålla tips och information ifrån en personlig redovisningskonsult med erfarenhet inom just erat affärsområde och där vi kan upplysa om väl fördelaktiga möjligheter och lösningar vilka man själv kanske inte råkar känna till.

· Våra Tjänster: Bokslut ·

Uppföljning av ert bokslut

• Vi granskar ert bokslut för att se vad som kan effektiviseras :

Vi erbjuder även våra klienter uppföljning och rådgivning utifrån det sammanställda resultatet och där vi tillsammans ser över hur företagets ekonomi och rutiner kan effektiviseras inför nästkommande period.

Här får ni tillfälle att erhålla tips och information ifrån en personlig redovisningskonsult med erfarenhet inom just erat affärsområde och där vi kan upplysa om väl fördelaktiga möjligheter och lösningar vilka man själv kanske inte råkar känna till.

En ordentlig bokföring är ovärderlig för ditt företag – samt för hur din verksamhet kan utvecklas.

· läs mer ·

Ett säkert bokslut möjliggör bl.a planering av periodiseringsfonder och företagets framtida skattemässiga resultat.

· läs mer ·

Ett företags deklaration kan ofta vara sammankopplad – men även optimeras – med den privata inkomstdeklarationen.

· läs mer ·

Med en dedikerad lönekonsult säkerställer du attraktiva anställningsavtal samt att löner blir korrekta på en gång.

· läs mer ·

- Du vet vad du vill och du vet vart du vill nå!

Som företagare är du självklart driven, kreativ och fullt engagerad i din verksamhet – du vet vad du vill och du vet vart du vill nå!

– Men, du är samtidigt minst lika väl medveten om att det finns många andra, viktiga, arbetsuppgifter som krävs för att du faktiskt skall lyckas nå fram till dina mål.

Det är ofta som våra klienter vill visa oss en särskild uppskattning i att vi har lyckats säkerställa att de har kunnat fokusera till 100% på sin huvudsakliga verksamhet. Samt att de med våran sakkunskap även har kunnat uppnå både sina målsättningar och sina högre ambitioner.

Kontakta oss gärna för ett enkelt möte – eller telefonsamtal – där vi tillsammans med er kan se över såväl praktiska behov som värdefulla möjligheter för just eran verksamhet.

Bokföringsproffsen är en del av:

Nordic C-Management - logotyp

Nordic C-Management är ett internationellt fullserviceföretag inom ekonomi och affärsutveckling med verksamhet i Norden, Baltikum och Europa.

Detta innebär att vi inom Bokföringsproffsen även har utmärkta resurser till att assistera våra klienter i frågor om tillväxt och internationalisering.