LÖNER

  • Lönebesked till personalen
  • Utbetalningslista
  • Underlag till bokföring och skattedeklaration
  • Redovisning av kontrolluppgifter

Löner är inte bara pengar som skall betalas ut. Det är även lönebesked, skatter, arbetsgivaravgifter, semester, sjuklöner och tidrapporter.
Det är mycket som skall stämma och vara klart och utbetalt den 25:e.

Blir det fel blir personalen sur och i värsta fall kan det leda till extra avgifter.

Löner

Löneadministration

Vi har kompetens att sköta löner åt olika företag och kan anpassa oss efter ditt önskemål, vi ser till att allt blir rätt och allt administrativt arbete sköts av oss. Våra konsulter kan även hjälpa med anställningsavtal, arbetsgivarintyg, med mera.

Tidrapporter

Det finns möjlighet till tidsrapportering på internet, allt sköts online där anställda kan själva logga in och registrera sina timmar plus kommentar på arbetsuppgifter så ni får mer tid till annat.

Vad är fördelar med löneadministration?

Ni behöver inte löpande utbilda egen personal, slipper systemkostnader för drift och underhåll. Vi har personal med kompetens, är ständigt uppdaterade på nya lagar och regler som säkerställer hög kvalité.

Vi hjälper er hitta bra lösningar som vi anpassar efter era specifika behov.

Låt oss hjälpa dig